fbpx

Om het voor uw overzichtelijk te maken hebben we de verschillende tarieven die energiemaatschappijen hanteren bij terugleveren van energie (zonnepanelen) in een overzicht verwerkt. Overstappen naar een andere energieleverancier kan in sommige gevallen lonen! Bekijk in het overzicht de verschillende salderings tarieven / terugleververgoedingen van de meest voorkomende energiemaatschappijen.

Overzicht saldering en terugleververgoeding 2015.

Leverancier

Wijze van salderen bij dubbel telwerk

Enkel tarief bij dubbel telwerk

Terugleververgoeding per kWh

over de netto teruglevering
Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* Nee Het kale leveringstarief conform contract incl. btw
Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* Ja Het kale leveringstarief conform contract excl. btw
Resterend aantal kWh in normaaluren wordt gesaldeerd tegen dalverbruik. Ja 7 ct. per kWh excl. btw
Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* Ja Het kale leveringstarief conform contract incl. btw
Opwekking wordt bij elkaar opgeteld, eerst tegen het normaalverbruik gesaldeerd, de rest tegen dalverbruik. ja 9,2 ct. per kWh excl. btw
Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* Ja Het kale leveringstarief conform contract incl. btw
Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* Nee Tot 5000 kWh: het kale leveringstarief conform contract excl. btw
Vanaf 5000 kWh: 75% van het kale leveringstarief conform contract excl. btw
Resterend aantal kWh in normaaluren wordt gesaldeerd tegen dalverbruik. Ja Tot 10.000 kWh: 8 ct. per kWh excl. btw
Vanaf 10.000 kWh: 4 ct. per kWh excl. btw
Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* Ja Het kale leveringstarief conform contract incl. btw + margeregel bij digitale meter**
Alle verbruikte en opgewekte stroom wordt afgerekend tegen enkeltarief, ook al is er een dubbele meter  Ja Het kale leveringstarief conform contract excl. btw
Opwekking wordt bij elkaar opgeteld, eerst tegen het normaalverbruik gesaldeerd, de rest tegen dalverbruik.   Normaaluren: 5 ct. per kWh excl. btw;
Daluren: 3 ct. per kWh excl. btw 
Enkeltarief: 4,5 ct. per kWh excl. btw 
Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.* Ja Het kale leveringstarief conform contract incl. btw
Resterend aantal kWh in normaaluren wordt gesaldeerd tegen dalverbruik. Ja 7 ct. per kWh excl. btw
Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.*  Ja Het kale leveringstarief conform contract excl. btw
Resterend aantal kWh in normaaluren wordt gesaldeerd tegen dalverbruik, en vice versa Ja 10 ct. per kWh excl. btw
Restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding.*   Het kale leveringstarief conform contract incl. btw
Is er in de normaaluren meer verbruikt dan opgewekt, dan wordt de opwekking bij elkaar opgeteld, eerst tegen normaalverbruik gesaldeerd, de rest tegen dalverbruik. Is in de normaaluren meer opgewekt dan verbruikt, dan wordt restant per telwerk berekend tegen terugleververgoeding (waarbij het ontvangen bedrag voor de normaaluren nooit meer wordt dan wat u voor de daluren betaalt). Energiebelasting totaalverbruik wordt gesaldeerd met energiebelasting totaal opgewekte energie.  Ja 6 ct. per kWh incl. btw. Bij Vandebron Zonnecollectief 10,5 ct. per kWh incl. btw

* de energiebelasting van het totale verbruik wordt gesaldeerd met de energiebelasting van de totaal opgewekte energie. Voor een eventueel restant verbruik wordt nog energiebelasting in rekening gebracht. Opgewekte energie in de normaaluren wordt gesaldeerd tegen het verbruik in de normaaluren, hetzelfde geldt voor de opgewekte energie in de daluren. Voor het eventuele restant opgewekte energie per telwerk wordt een terugleververgoeding ontvangen.
** Greenchoice hanteert een unieke margeregel. Dit houdt in dat klanten maximaal 1000 kWh per jaar per nota netto meer mogen terugleveren dan ze verbruiken en daarvoor toch een vergoeding krijgen inclusief energiebelasting. Deze margeregel geldt alleen voor klanten met een digitale meter. Greenchoice kan dit beleid eenzijdig wijzigen. Waar u altijd recht op blijft houden staat beschreven in de energiewet, artikel 31 lid c.

Terugleveren: de stroom die u opwekt en teruglevert aan het net. Dit wordt ook wel aangeduid als ‘invoeden in het net’.
Netto teruglevering: als u meer stroom teruglevert dan verbruikt, blijft er na de saldering een ‘netto teruglevering’ over (overschot aan teruglevering).
Het kale leveringstarief: het leveringstarief conform de leveringsovereenkomst zonder energiebelasting, opslag duurzame energie en btw.

Geactualiseerd: 18-05-2015. Bron; Gaslicht.com

SCROLL TO TOP